Privacy Policy

.

Jouw Privacy is veilig bij ons.

Omdat Slimmer Fit wil weten wie je bent, wat je doelen zijn, wat je voortgang is en of er beperkende factoren zijn die voor de trainers van belang zijn om te weten, hebben we je persoonsgegevens nodig. Deze verzamelen we tijdens je proeftraining en bij inschrijving. Deze gegevens zijn vanaf dat moment puur voor medewerkers binnen onze organisatie te gebruiken. Slimmer Fit geeft geen persoonsgegevens aan derden tenzij daar een concrete aanleiding voor is zoals:

We registreren je gegevens in de software behorende bij de Milon Cirkel teneinde je een maatwerk trainingsprogramma te kunnen bieden en zicht te houden op je voortgang. 

We registreren je gegevens in de software van BodySupport teneinde je een passend voedingsprogramma te bieden. We registreren je gegevens in de software van Clubplanner zodat we je tijdig kunnen benaderen mocht je een tijdje niet geweest zijn of je afspraak hebben gemist. Daarnaast voorzien we je soms via deze software van belangrijke informatie, zoals een nieuwsbrief.

We registreren je gegevens in onze ledenadministratie Virtuagym zodat het duidelijk is welke mogelijkheden bij het door jou gekozen lidmaatschap horen en kunnen we overzichtelijk alle betalingen bijhouden.

Uiteraard heb je altijd de mogelijkheid je gegevens zelf in te zien of zelfs aan te geven dat je niet meer wil dat we ze gebruiken voor één of meerdere doeleinden. Het gebruik van bepaalde faciliteiten kan daardoor onmogelijk worden en is geen reden om het lidmaatschap voortijdig te kunnen beëindigen.

Als lid ben je altijd zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van je contactgegevens. Ook bij wijziging van (mail)adres of andere gegevens ben je er zelf verantwoordelijk voor dat wij die kunnen verwerken in de verschillende programma’s waarmee we werken.

Onderstaand kan je ons privacydossier inzien. Daarin maken we duidelijk welke stappen wij als organisatie zetten om jouw privacy op de juiste manier te verwerken.

Privacydossier

Sinds de komst van de AVG is aangekondigd heeft Slimmer Fit ervoor gezorgd op de hoogte te zijn van de wensen en plichten van onze organisaties. Er is gebruik gemaakt van diverse informatiebronnen, interactie met brancheorganisatie Actief NL (voorheen Fit!Vak), literatuur gelezen en er is overleg geweest met collega-ondernemers en leveranciers.

Onderstaande leveranciers worden door onze clubs gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens:

Milon Care – de software behorende bij de Milon toestellen. Hierin staan behalve je naam ook geboortedatum, gewicht en eventuele klachten. Deze gegevens dienen ertoe dat de trainers op de hoogte zijn van de voortgang, contact kunnen opnemen indien nodig en altijd zorgen voor een veilige, verantwoorden en uitdagende training voorzien van maatwerk begeleiding.

BodySupport – de software om voedingsplannen te maken. Hierin staan behalve je naam, ook mailadres, geboortedatum, gewicht en vetpercentage. Deze gegevens dienen ertoe dat de trainers op de hoogte zijn van de voortgang, contact kunnen opnemen indien nodig en altijd zorgen voor een optimaal voedingsprogramma voorzien van maatwerk begeleiding.

Virtuagym – de software die ervoor zorgt dat we betalingen kunnen opmaken. Hierin staan behalve je naam, ook adresgegevens, e-mail en bankgegevens. Deze gegevens dienen ertoe dat we controle kunnen uitoefenen op de juistheid van gebruikmaking van de faciliteiten/lidmaatschappen, we de incasso kunnen doen en inzicht hebben in de juiste verwerking daarvan. Deze gegevens worden via een softwarekoppeling (deels) ook inzichtelijk in Clubplanner.

Clubplanner – de software die ervoor zorgt dat we onze leden kunnen volgen en afspraken kunnen maken teneinde periodiek contact te houden met onze trainers en eventueel uitval te voorkomen. Hierin staan via een koppeling enkele gegevens die ook in Virtuagym staan en wordt een historie opgebouwd van afspraken.

Met alle bovengenoemde leveranciers is een verwerkersovereenkomst opgesteld en daarin kenbaar gemaakt alle plichten voortkomend uit de AVG na te leven.

Met onze medewerkers is het belang van de AVG besproken en zijn er richtlijnen opgesteld over het werken en omgaan met persoonsgegevens. Deze richtlijnen worden binnenkort aan ons privacydossier toegevoegd.

BIJNA KLAAR 50%
Chat openen
Welkom bij Slimmer Fit!
Mijn naam is Sharon. Waarmee mag ik je helpen?